Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner till den avlidne hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till de allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att dela sorgen.
Det betyder ofta mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara. En del vill dock hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara, vilket i så fall utannonseras i god tid innan begravningen.