Med omtanke om de dina

Att planera för sin egen bortgång när man är mitt i livet förstår vi kan kännas underligt. Men det är just då man bör göra det. En vacker dag kan det vara för sent. Se den här förutseende planeringen som en omtanke om dina efterlevande – omtanken att inte lämna dem med obesvarade frågor den dag du inte längre kan uttrycka din vilja.