Att dela sorgen

Anhöriga och nära vänner till den avlidne hör till de självskrivna deltagarna på en begravning. Men även om du inte hör till de allra närmaste är det viktigt att veta att också du har rätt att dela sorgen.
Det betyder ofta mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara. En del vill dock hålla begravningen inom en mindre krets och bjuder in de gäster som ska närvara, vilket i så fall utannonseras i god tid innan begravningen.

Någon kommer osedd och viskar till mej bara men genast är jag fullt beredd att lämna allt och fara. Någon kommer okänd men ändå vet jag Vem, jag bryter upp förväntansfull för resans och för målets skull. Jag är ju som ett barn nu som längtar och vill hem…

 Atle Burman