Juridisk hjälp

När någon går bort lämnar den minnen från livet efter sig. Saker, ett hem eller pengar till exempel.
Tillgångar som kan kännas obetydliga i en tid av sorg, men som ändå behöver tas om hand om.
Det första steget är en bouppteckning, en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder. ”Livets bokslut”, så att säga.
Bouppteckningen är det första steget för att du ska kunna gå vidare juridiskt sett.
Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Älvsbyns Begravningsbyrå kan hjälpa till med. Anna-Carin Enmark har genomgått SBF:s utbildning i familjerätt och är auktoriserad boutredare.

Vi kan hjälpa er inom följande områden: 

  • Bouppteckning
  • Arvskifte
  • Dödsboförvaltning
  • Framtidsfullmakt
  • Testamente
  • Livsarkiv
  • Ekonomisk brist i boet (dödsboanmälan)