Valet av ceremoni

En av de första saker ni inom familjen har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag.
I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Begravningsakt runt urna

Begravningsakt med urna har med tiden blivit allt vanligare och det innebär att du har en urna istället för kista på begravningsceremonin. Kremering görs innan själva begravningen.
Även om man väljer urna vid begravningen behöver man köpa en kista, eftersom kremeringen alltid sker med kista enligt svensk lag.
Med urna blir det mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. En urna kan man bära med sig nästan var som helst, och vid kremering kan man vänta upp till ett år med gravsättning.
En annan fördel med urna är att du kan välja att ha gravsättningen direkt i anslutning till begravningsceremonin vilket är något många ser som en fördel.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån dina musikönskemål. För att redan nu ge lite hjälp har vi sammanställt två sidor där du kan söka efter musik och även verser och dikter. På grund av upphovsmannarättsliga skäl har vi varit tvungna att ta bort verser och dikter. Så de verser och dikter som finns med är godkända av författarna, som givit sitt tillstånd.

Förslag på Musik

Förslag på Verser & dikter

Gravsten

Vi på Älvsbyns begravningsbyrå samarbetar med Piteå Älvdals stenhuggeri i Öjebyn, Löbe Granit i Holmsund samt Norrsten i Burträsk.

Kontakta gärna oss på Älvsbyns Begravningsbyrå för hjälp med utformning av ny sten eller renovering av befintlig gravsten. Det som är viktigt för er att veta är att det inte tillkommer någon extra kostnad att beställa via oss än direkt av stenhuggaren.
Vi, tillsammans med er går igenom  material och tillsammans utforma en gravsten enligt era önskemål. Inga beslut tas innan stenhuggeriet skickat en ritning/korrektur med pris och utformning som vi går igenom. Så att inga misstag sker. Leveranstiden är ca 6-8 veckor, beroende på årstid. Vid enbart textkomplettering hämtas stenen in till stenhuggeriet där arbetet utförs när stenen är torr och rengjord.