Front

”Vår viktigaste uppgift är att hjälpa och stödja anhöriga i sorg”

Förlusten av en familjemedlem eller nära vän är en av de svåraste upplevelserna i livet. Vi vet hur viktigt det är att finnas till hands för att ge rätt stöd och rätt hjälp. Ring oss för att boka ett möte på vårt kontor, eller ett hembesök om det passar dig bättre. Vi vägleder Er även igenom det praktiska som kan komma upp, det är det vi är till för. Vi gör det med all den kompetens och det engagemang, som du kan förvänta dig av en auktoriserad begravningsbyrå. Välkommen.

Anna-Carin Enmark och Marie Pålsson, Älvsbyns Begravningsbyrå